Huangpu Night View July 2020, oil paint
    Yu Garden July 2020, oil paint
    Jade Flowers July 2020, oil paint