Master of Design in Fashion, Body and Garment 2017 Candidates

Shenequa Brooks
Saumitra Chandratreya
Shuang Guo
Jiafangyao He
Bowen Li
Nick Mahshie
Alexia Roach
Yuling Yu
Vincent Yu
Rong Zhang
Yizhi Zou

Master of Design in Fashion, Body and Garment 2018 Candidates

Carley Brandau
Meiru Cai
Nelson Cantada
Hannah Holden
Nathan Hoyle
Ke Li
Yafei Shen
Yuanyu Xiong
Shihui Zhou