Master of Design in Fashion, Body and Garment 2016 Candidates

Benjamin Larose

David Bermingham

Herion Park

Min jung Kim

Yongzhao Chen

Jessica Yang

Zhongyang Han

Chun Lin

Hongjin Ma

Yizhi Zou

 

 

Master of Design in Fashion, Body and Garment 2017 Candidates

Saumitra Chandratrey

Bowen Li

Jifangyao He

Po Yen Yu

Rong Zhang

Shenequa Brooks

Fhuang Guo

Yuling Yu

 

Master of Design thesis show: http://sites.saic.edu/designshow2016/